Jian Xu, Ph.D.

Lecturer

Contact information

Dept: Milgard School of Business
Room: KEY 202
Phone: 253-692-5732
Email: jianxu@u.washington.edu